Vec T-187/08: Žaloba podaná 13. mája 2008 – Rodd & Gunn Australia/ÚHVT (zobrazenie psa)