Písomná otázka E-4642/07 Cristiana Muscardini (UEN) Komisii. Šaría alebo vnútroštátne zákony?