Mål T-51/07: Talan väckt den 22 februari 2007 – Agrar-Invest-Tatschl mot kommissionen