Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz ferosilícia s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko