Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 23. apríla 2009.