Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Osobitná administratívna oblasť Hongkong (OAO) : výročná správa za rok 2007