Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile - Hongkongi erihalduspiirkond: 2007. aasta aruanne