2013/470/UE: Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal- 20 ta’ Settembru 2013 li temenda d-Deċiżjonijiet 2010/470/UE u 2010/472/UE fir-rigward tar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali li huma marbuta għall-iscrapie għall-kummerċ fl-Unjoni u l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ semen, ova u embrijuni ta’ annimali tal-ispeċi ovina u kaprina (notifikata bid-dokument C(2013) 5917) Test b’relevanza għaż-ŻEE