2013/470/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 20. september 2013 om ændring af afgørelse 2010/470/EU og 2010/472/EU for så vidt angår dyresundskravene vedrørende scrapie i forbindelse med handel inden for Unionen med sæd, æg og embryoner fra får og geder og import til Unionen heraf (meddelt under nummer C(2013) 5917) EØS-relevant tekst