Predbežné oznámenie o koncentrácii – (Vec COMP/M.5481 – AREVA SA/AREVA NP) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP