Nariadenie Komisie (ES) č. 532/2009 z  18. júna 2009 , o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júna 2009 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1383/2007 pre hydinové mäso s pôvodom v Turecku