Písomná otázka E-6939/08 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Trestný čin prenasledovania (stalking)