Korigendum k výzve na podávanie návrhov projektov týkajúcich sa aktivít v oblasti ekologických inovácií v rámci Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (PKI, rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady č. 1639/2006/ES) ( Ú. v. EÚ C 89, 18.4.2009 )