Zadeva C-191/07 P: Pritožba, ki jo je vložil Jean Yves Sellier zoper sklep Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 15. januarja 2007 v zadevi T-276/06, Sellier proti Komisiji