Vec C-191/07 P: Odvolanie podané 3. apríla 2007 : Jean Yves Sellier proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z  15. januára 2007 vo veci T-276/06, Sellier/Komisia