Sag C-191/07 P: Appel iværksat den 3. april 2007 af Jean Yves Sellier til prøvelse af kendelse afsagt den 15. januar 2007 af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-276/06, Sellier mod Kommissionen