Дело C-191/07 P: Жалба, подадена на 3 април 2007 г. от Jean Yves Sellier срещу определението на Първоинстанционния съд (четвърти състав), постановено на 15 януари 2007 г. по дело T-276/06, Sellier/Комисия