Písomná otázka E-1578/09 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Stav železníc v Taliansku