Písomná otázka E-2522/09 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Informácie o využívaní finančných prostriedkov v rámci programu Inteligentná energia – Európa samosprávou mesta Porto San Giorgio