Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (Text s významom pre EHP )