EEZ Apvienotās komitejas Lēmums nr. 296/2014 (2014. gada 12. decembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) [2015/2163]