Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/706 z 26. mája 2020, ktorým sa tristoštrnástykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida