Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z  20. novembra 2008 , o zdraví a pohode mladých ľudí