Rozhodnutie z  12. augusta 2009 o riadiacich subjektoch na základe Dohody medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení o revízii špecifikácií pre počítače v prílohe C k tejto dohode časti VIII