Nariadenie Komisie (ES) č. 284/2007 zo 16. marca 2007 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 59. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999