Nariadenie Komisie (ES) č. 1438/2007 zo 6. decembra 2007 , ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny