Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. decembra 2009.$