Biela kniha o žaloby o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel ES {SEK(2008) 404 SEK (2008) 405 SEK (2008) 406}