Návrh rozhodnutie Rady ktorým sa zrušuje smernica 83/515/EHS a 11 obsoletných rozhodnutí v oblasti Spoločnej rybárskej politiky