Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9869 – EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/ACPS Automotive) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 208/02