Vec C-266/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z  22. mája 2008 – Evonik Degussa GmbH, pôvodne Degussa GmbH/Komisia Európskych spoločenstiev, Rada Európskej únie (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartel — Trh s metionínom — Pokuta — Nariadenie č. 17 — Zásada zákonnosti trestov — Skreslenie skutkových okolností — Zásada proporcionality — Zásada rovnosti zaobchádzania)