Věc F-51/08: Žaloba podaná dne 21. května 2008 – Stols v. Rada