Nariadenie Komisie (ES) č. 417/2008 z  8. mája 2008 , ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k nariadeniu Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín