Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5607 – Avaya/Nortel Enterprise Solutions) Text s významom pre EHP