Písomná otázka E-5766/08 Marco Cappato (ALDE) Komisii. Priaznivé účinky syntetických antioxidantov v boji proti rakovine