Písomná otázka E-4710/08 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisii. Pomoc Spoločenstva pre FIDAR – Fiação de Gondar