Písomná otázka E-0789/09 Erik Meijer (GUE/NGL) Komisii. Odovzdanie vodičských preukazov zahraničnými vodičmi zájazdových autobusov v Nemecku, čo bráni vodičom vo výkone povolania v iných štátoch