Písomná otázka E-4417/10 Michał Tomasz Kamiński (ECR) a Tomasz Piotr Poręba (ECR) Komisii. Porušovanie práv poľskej menšiny v Litve