Písomná otázka E-4479/08 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Odstránenie chudoby detí