Písomná otázka E-4557/09 Charles Tannock (ECR) Komisii. Delegácia Európskej komisie pre vzťahy s Islandom