Písomná otázka P-0563/09 Gilles Savary (PSE) Komisii. Výklad článku 5 ods. 6 nariadenia č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave