Súhrn rozhodnutí Spoločenstva o obchodných povoleniach z hľadiska liečív od 1. mája 2007 do 31. mája 2007 (Rozhodnutia prijaté podľa článku 34 smernice 2001/83/ES alebo podľa článku 38 smernice 2001/82/ES)