Písomná otázka E-2749/09 Ioannis Kasoulides (PPE-DE) Komisii. Podpora skoršieho odchodu rybárov do dôchodku na účel zníženia nadmerného rybolovu