Písomná otázka E-3329/09 Mario Mauro (PPE-DE) a Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE) Komisii. Technologická podpora a kontrola infraštruktúry v programoch vonkajšej spolupráce