Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Jednotné európske nebo II+“ (prieskumné stanovisko)