Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/962 tat-12 ta' Ġunju 2019 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-twaqqif ta' żewġ gruppi funzjonali ġodda tal-addittivi tal-għalf (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)