Komisjoni määrus (EL) 2019/962, 12. juuni 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 I lisa seoses söödalisandite kahe uue funktsionaalrühma kehtestamisega (EMPs kohaldatav tekst)