Písomná otázka E-5575/09 Diogo Feio (PPE) Komisii. Stručný zoznam chránených európskych označení pôvodu v rámci rokovaní s tretími krajinami – riziko diskriminácie a zbavenia ochrany výrobkov a výrobcov