Decyzja Komisji z dnia 04/09/2008 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.5277 - ZURICH / BANCO SABADELL / BANSABADELL VIDA / BANSABADELL PENSIONES / BANSABADELL GENERALES) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)