Rozsudok Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z 1. júla 2009.